ترندات

املا از نشانه خ کلاس اول

  جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش ـ شاخه ـ خروس ـ خانه ـ تخت ـ سیخ ـ خانم ـ خراب ـ سوراخ ـ زخمی ـ خراش ـ خیابان …a day ago

  news.wafrle.com › post

  متن روان خوانی و تمرین دیکته درس خـ خ

  فرزند پر تلاشم متن زیر را با دقت بخوان سپس نوشتن کلمات جدید را تمرین کن . خانه یِ خَرگوش کِنارِ رودخانه است . شاخه ای از دِرَخت کِنارِ خانه یِ خرگوش اُفتاده است .

  جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان. خـ خ. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش ـ شاخه ـ خروس ـ خانه ـ تخت ـ سیخ ـ خانم ـ خراب ـ …

  املا از درس خ

  جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ) … خـ خ. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش ـ شاخه ـ خروس ـ خانه ـ تخت …

  دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان

  دیکته درس خ برای کلاس اول … خانه یِ خَرگوش کِنارِ رودخانه است . شاخه ای از دِرَخت کِنارِ خانه یِ خرگوش اُفتاده است . کودَک آرام زیرِ دِرَخت نِشسته بود. دِرَخت …

  دیکته شب درس خ کلاس اول

  خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش شاخه … کلاس اول املا تا آخر نشانه ( خ ) 991106 … دیکته حرف به حرف برای کلاس اولی ها نشانه …

  جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان خـ خ خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش ـ شاخه ـ خروس ـ خانه ـ تخت ـ سیخ ـ خانم ـ خراب.

  دیکته با حرف خ –

  دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان در این مطلب برای شما عزیزان دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان آماده شده است. خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ …

  کلاس اول املا تا آخر نشانه ( خ ) 991106

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى