ترندات

به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران

  شتک زده است به خورشید، خونِ بسیاران؛ غزلی از حسین منزوی

  شتک زدهاست به خورشید، خونِ بسیاران بر آسمان که شنیدهاست از زمین باران؟ هرآنچه هست، به جز کُند و بند، خواهد سوخت ز آتشی که گرفته است در گرفتاران.

  دانلود آهنگ همایون شجریان با نام شتک

  بر آسمان که شنیده است از زمین باران دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران نسیم نیست نه بیم است بیم دار شدن که لرزه می فکند بر تن …

  شتک زدهاست به خورشید، خونِ بسیاران بر آسمان که شنیدهاست از زمین …

  دانلود آهنگ شتک از همایون شجریان { دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز }

  ♪♩به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران ♪♩ ♪♩دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز ♪♩به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران ♪♩ ♪♩نسیم نیست نه بی مست بیم دار شدن

  شتک

  … به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران نسیم نیست نه ، بی مست بیم دار شدن نسیم نیست نه ، بی مست بیم …

  آن گاه که خورشیدِ حلبجه شَتَک زده شد/ حبیب الله مستوفی s

  شتک زده است به خورشید، خونِ بسیاران / بر آسمان که شنیده است از زمین باران؟ دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز / به نیزه ها که بریدندشان ز نی …

  Shatak e

  گنجینه ی بهترین اشعار | اشعار حسین منزوی A

  که رطلهای گرانتر کشند میخواران دریدهشد گلوی نیزنان عشقنواز به نیزهها که بریدندشان ز نیزاران زُبالههای بلا میبرند جوی به جوی مگو که آینة جاریاند …

  دانلود آهنگ همایون شجریان شتک | باکیفیت 320 و 128 + متن ترانه

  بر آسمان که شنیدست از زمین باران · دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز · به نیزه ها که بریدندشان ز نیزاران.

  Hajmaryam on X: “دریده شد گلوی نی زنان عشق نواز به نیزه ها که …

  Sep 16, 2023.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى