ترندات

جمله سازی با خ

  جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ). خُروس از زمین آب و دانه بَرمیدارد. بابا در رودخانه قایق سواری میکند. دیشب بخاری خراب شد.11 minutes ago

  news.wafrle.com › post

  جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  جمله سازی و دیکته شب اول دبستان با نشانه ی (خـ خ) و دیگر نشانه ها را از دلگرم بخواهید . تا انتها با ما باشید .

  جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (خـ خ)

  دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان خـ خ خـ خ ـ خُدا ـ خوب ـ درخت ـ رودخانه ـ میخ ـ شاخ ـ خرگوش ـ شاخه ـ خروس ـ خانه ـ تخت ـ سیخ ـ خانم ـ خراب.

  دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان

  دوست داری با او دوست شَوی ؟ پسَر با شادی پاسُخ داد: آری مَگر می شَوَد با … جمله سازی یاد بگیر، برای دانلود بازی آموزش الفبا اینجا کلیک کن .

  جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (حـ ح)

  جمله سازی و دیکته شب اول دبستان با نشانه ی (حـ ح) و دیگر نشانه ها را از دلگرم بخواهید . تا انتها با ما باشید .

  دیکته از درس خ

  جمله سازی و دیکته شب اول دبستان با نشانه ی (خـ خ) و دیگر نشانه ها را از دلگرم بخواهید . تا انتها با ما باشید . دیکته درس خـ خ کلاس اول دبستان.

  آپارات

  کلاس اول فارسی جمله نویسی با نشانه خ 001118

  جمله بساز. A

  دیشب شیما …… به من نشان داد. · نسیم با …….. مدادش را می تَراشد. · در سَبدِ تَمیز اَنارِ شیرین با ………. است. · در …

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى