ترندات

علت عاشق ز علتها جداست

  بخش ۶

  عاشقی پیداست از زاری دل. نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست. عشق اصطرلاب اسرار خداست. عاشقی گر زین سر و گر زان سرست. عاقبت ما را بدان سر رهبرست.

  علت عاشق ز علت ها جداست!(مثنوی)

  عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت عاشق ز علت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست عاشقی گر زین سروگر زان سراست عاقبت ما را …

  بداهه خوانی استاد ناظری

  بداهه خوانی استاد ناظری-علت عاشق ز علت ها جداست…

  دین عشق علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست عاشقی …

  شعر علت عاشق ز علت ها جداست(مولوی)

  عاشقی پیداست از زاری دل نیست بیماری چو بیماری دل علت عاشق ز علت ها جداست عشق اسطرلاب اسرار خداست عاشقی گر زین سروگر زان سراست عاقبت ما را بدان سر رهبر است.

  علت عاشق ز علتها جداست ** عشق اصطرلاب اسرار خداست

  علت عاشق ز علتها جداست ** عشق اصطرلاب اسرار خداست – مثنوی مولانا.

  The lover’s ailment is separate from all other ailments: love is the …

  The lover’s ailment is separate from all other ailments: love is the astrolabe of the mysteries of God.

  تفسیر شعر….. علت عشق از همه علت ها جداست. .. عشق اصطرلاب اسرارخداست

  عاشقی گر زین سر و گر زان سرست عاقبت ما را بدان سر رهبرست هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگرست

  عشق اسطرلاب اسرار خداست، مولانا | Love is The Astrolabe (Rumi)

  عشق اصطرلاب اسرار خداست

  علت عاشق ز علتها جداست عشق اصطرلاب اسرار خداست. درود. حقیقتا دم حضرت مولانا گرم با این شعر زیباشون. از آن دسته شعرهاست که به شخصه با خواندنش …

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى